Algemene Voorwaarden

1.) Door het gebruik van deze service gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

2.) Chatten van klant, terwijl de consulent offline / online is of in gesprek, is een vrijwillige keuze van de klant en valt ook onder nr: 3.

3.) Terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten!!

4.) Voor een chatgesprek wordt betaald. Het betreffende tarief staat op deze website vermeld.

5.) Personen onder 16 jaar zijn van het gebruik van deze dienst uitgesloten!!

6.) Het consult wordt ingevuld naar eigen goeddunken en inzicht van de spirituele consulent. Een consult/advies dat tijdens een chatgesprek door een consulent wordt gegeven, is van geheel vrijblijvende aard. “Niet toegestaan Tijdens een gesprek fondsen te werven voor het ten uitvoer brengen van* rituelen*”

7.) Het is niet toegestaan medische uitspraken/adviezen aan de klant te verstrekken. Consulent is aansprakelijk voor alle schade die voorkomt uit het geven van medische adviezen of doen van medische uitspraken!

8.) Eddie.eu is geen branche, vereniging, geen opdrachtgever, maar een dienst en een netwerk voor consulenten!!

9.) Alle consulenten zijn professionele mensen, met een ruime levenservaring.

10.) Eddie.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor therapeutische consulten, adviezen, healing/magnetiseren op afstand en andere diensten, die door adviseurs of consulenten gegeven worden. Eddie.eu is niet verantwoordelijk voor de teksten, foto's en plaatjes die te vinden/zien zijn op het profiel/blog van de consulent en/of de daaruit voorkomende directe danwel indirecte schade.

11.) Eddie.eu biedt enkel een faciliteit aan waarmee klant contact kan leggen met consulenten. De consulenten zijn niet in loondienst bij ons!! Consulenten werken allemaal op zelfstandige en onafhankelijke basis op deze chatlijn!!

12.) Klant chat op eigen verantwoording met consulent. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het chatgesprek!!

Eddie.eu
KvK: 52659593